Detta är Nybro Företagsgrupp

Nybro Företagsgrupp, som är en medlemsorganisation, bildades 1986 av en grupp företagare i Nybro kommun. Syftet var att skapa en mötesarena där företagarna kunde träffas och diskutera olika frågor.Under årens lopp har Nybro Företagsgrupp vuxit och idag har organisationen strax över 170 medlemmar. Medlemmarna utgörs av såväl stora som små företag och de verkar inom en rad olika branscher.
Idag är Nybro Företagsgrupp en medlemsorganisation som fokuserar på utveckling och som genom nätverk och utbildningar vill skapa förutsättningar för ett livskraftigt lokalt näringsliv.

Arbetar på Nybro Företagsgrupp gör Helen Karlsson och  vi står alltid beredda att hjälpa till med stort som smått. 

Välkommen att kontakta oss!

 

Helen Karlsson, E-mail helen@nfg.se, telefon 0738-504020