Musik i sommarkväll

I projekt Gräv där du står - Stadsutveckling på landsbygden ingår ett antal olika evenemang för att skapa attraktivitet och generera nya möjligheter i vår stad och kommun. Musik i sommarkväll är ett av dessa delprojekt liksom Trädgårds- och Designmässan är ett annat. Jul i Nybro med tomteparaden är ytterligare ett. Projektet är prioriterat av SydostLeader för att hjälpa oss med finansieringen för att skapa nätverk och samarbeten på olika sätt. Projektet skall ses som en katalysator för att bidra till engageang och delaktighet i utvecklingsarbetet. 

Trädgårds- och Designmässa i Nybro!

Trädgårds- och Designmässan i Nybro blev en välbesökt tillställning. Ungefär 2100 besökare fördelat på två dagar. I samarbete med både Lions, Villaägarna och andra jobbade vi intensivt med mässan. Här nedan presenteras några filmer, håll tillgodo! Mässan är en del i projektet Gräv där du står - Stadsutveckling på landsbygden och därmed finansierat med medel från Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling vilket vi är tacksamma för! 

NybroAmbassadörer - vårt nätverk för den engagerade!