Näringsliv & Skola

Inom Nybro Företagsgrupp tycker vi det är viktigt att arbeta med området näringsliv och skola av flera skäl. Ett skäl är att vi vill behålla våra ungdomar i kommunen, och dem vi inte lyckas behålla kan vi kanske locka tillbaka efter universitetsstudier eller dylikt. Företagen i Nybro kommer behöva kompetent personal i framtiden och ungdomarna är vår framtid. 

Vi tycker också det är viktigt att barn och ungdomar redan i tidig ålder får en förståelse för hur näringslivet ser ut, och kanske kan vi på det viset bidra till ett entreprenöriellt tänkande. Barn är kreativa om de bara får.

Så jobbar vi med skolan

  • Riktade informationsträffar ute på företagen där eleverna får en möjlighet att lära sig mer om Nybros näringsliv.
  • Teknikprao för årskurs 9.
  • Samverka med skola och kommun för att få fler elever att delta i Ung Företagsamhets olika koncept.
  • Hjälpa till att hitta coacher till de elever som väljer att driva UF företag.

Samverka.nu

Samverka.nu är en webbplats som underlättar och synliggör samverkan mellan näringsliv och skola. Här kan företag och skolor presentera sin verksamhet. Detta underlättar möjligheterna för ungdomar att få god kännedom om näringslivet och arbetslivet, för att på bästa sätt kunna styra sina livsval och karriärvägar. Samtidigt koncentreras näringslivets kontakter med olika skolor och utbildningar till en gemensam ingång. Samverka.nu har även ett modernt praktikbokningssystem som täcker behovet från grundskola upp till vuxenutbildning. Elever kan skriva praktikrapporter, artiklar och företagspresentationer. Samverka.nu kan sammanfattas som en webbplats för företagsamhet och entreprenörskap samt en mötesplats mellan skola och näringsliv.

Tillsammans med Nybro kommun har vi börjat arbetet med att lägga upp information i systemet.