Styrelsen

Styrelsen i Nybro Företagsgrupp väljs varje år i samband med föreningsstämman. Varje styrelsemedlem sitter i två år. Ordförande väljs på ett år i taget.
 

Styrelsemedlemmar 2020-2021

Charlotta Ahlqvist - Smålands Logistik AB och Börjes Packhus AB, Ordförande
Jonas Jonsson - Svensk Dokumenthantering
Jonas Johansson - Nybrogrus AB
Per-Ola Dahl - Nordic Quality Design AB
Magnus Krantz - Börjes Logistik & Spedition AB
Johan Lundström - Swedbank
Niklas Gratte - Grattes i Nybro
Ulrika Olsson - Nybro Stora Hotellet