Styrelsen

Styrelsen i Nybro Företagsgrupp väljs varje år i samband med föreningsstämman. Varje styrelsemedlem sitter i två år. Ordförande väljs på ett år i taget.
 

Styrelsemedlemmar 2018-2019

Charlotta Ahlqvist - Smålands Logistik AB och Börjes Packhus AB, Ordförande
Jonas Jonsson - Svensk Dokumenthantering
Petter Lindahl - Bong Retail Solutions AB
Mikael Lindgren - Färggrossen
Rikard Andersson - EGP Industrigolv AB
Johan Lundström - Swedbank
Niklas Gratte - Grattes i Nybro
Jeanette Lennartsdotter - Orranäs Bruk AB