Kompetenshöjande nätverk för produktionsledare, kvalitets- och miljöansvariga i sydost

Efter önskemål från företagen erbjuder Tekniknätverk Syd och Linnéuniversitetet ett kompetenshöjande nätverk i sydost regionen. Vid fyra tillfällen under våren har du möjlighet att få nya perspektiv, kunskaper och kontakter – träffarna kommer att ha olika teman och leds av Daniel Olsson från Ilenio samt föreläsare från Linnéuniversitetet.

Här kan du se hela programmet