Detta är Nybro Företagsgrupp

Nybro Företagsgrupp, som är en opolitisk, oberoende medlemsorganisation, bildades 1986 av en grupp företagare i Nybro kommun. Nybro Företagsgrupp finansieras av näringslivet såväl som genom verksamhetsbidrag från Nybro Kommun. Under årens lopp har Nybro Företagsgrupp varierat i storlek och idag har organisationen strax över 130 medlemmar. Medlemmarna utgörs av såväl stora som små företag och de verkar inom en rad olika branscher.
Nybro Företagsgrupp är en organisation som fokuserar på utveckling och som genom nätverk och utbildningar vill skapa förutsättningar för ett livskraftigt lokalt näringsliv. Vår målsättning är därmed att skapa bra klimat genom samverkan och att bistå med arenor där företagare kan mötas och skapa fler och bättre affärer. 

Arbetar på Nybro Företagsgrupp gör Niklas Hellström och  vi står alltid beredda att hjälpa till med stort som smått. 

Välkommen att kontakta oss!

 

Niklas Hellström, E-mail niklas@nfg.se, telefon 0738-504020