Vad är Broa Över? Här kommer en presentation!

Broa Över är ett projekt som är finansierat med EU-medel från SydostLeader och har drivits under två år. 102 personer har under dessa båda år fått tillfälle att förkovra sig i hur man kan förändra sitt sätt att ta beslut, att tänka och att agera. Här följer en film som berättar mer. Se den!

Final i Broa Över

Avslutning av Broa Över den 26/4, där deltagarna fick gå på glödande kol  Broa Över är ett EU-finansierat projekt där medel beviljats av SydostLeader. Projektet har till syfte att ge deltagarna redskap att arbeta med attityder och har pågått under 2 år under ledning av ingen mindre än Tomas Enhager. Ett fantastiskt projekt som nu går in i fas 2 där de som fått utbildning skall fortsätta arbeta för ett positivt, starkt Nybro. 

Broa Över...

är ett projekt som finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och SydostLeader och sker i samarbete med Nybro Kommun. 

Broa över

Broa Över är ett nätverkskoncept som vill fortsätta utveckla en positiv samarbetskultur i Nybro kommun. Efter vårens lyckade omgång görs nu en fortsättning för att  ytterligare stimulera nyckelpersoner och totalt är runt 50 personer personligt inbjudna och anmälda till att delta 2018

Du kan läsa mer om projektet här: http://broaovernybro.nu/
 

Tomas Enhager

Genom projektet Broa Över har ett antal personer ur Nybros näringsliv fått förmånen att lära känna Tomas Enhager som framgångsrikt föreläser om personlig utveckling, ledarskap och motivation. I projektet får deltagarna lära sig att hitta sina inre styrkor och förmågor och att se annorlunda på sin omgivning. 

Deltagarna träffas vid sju tillfällen i en nätverkande form och erbjuds en exklusiv kompetenshöjning inom eget ledarskap och personlig utveckling för företagsamma personer i det lokala närings- och samhällslivet.