Användbara länkar:

Här hittar du som är företagare länkar som vi tror kan vara användbara för dig.

Almi Företagspartner - rådgivning, innovation, finansiering mm
Arbetsförmedlingen - rekrytering
Handelskammaren - privat näringslivsorganisation.
Industrifonden - investerar i små och medelstora svenska bolag med internationell tillväxtpotential
IUC Kalmar län - verkar för näringslivsutveckling i tillverkningsindustrin.
Jordbruksverket - företagsstöd
Kommerskollegium - Sveriges myndighet för utrikeshandel.
Landsbygdsprogrammet - stöd för att utveckla landsbygden.
LRF - Lantbrukarnas riksförbund, har lokalavdelning i Nybro Kommun
Regionförbundet Kalmar län - företagsstöd
Svensk handel
Svensk handels varningslista - info om bluffakturor mm
Svenskt Näringsliv
Tekniknod sydost
Tillväxtverket
Tullverket
Verksamt.se
Yrkesakademin.se - rekrytering