Styrelsen

Styrelsen i Nybro Företagsgrupp väljs varje år i samband med föreningsstämman. Varje styrelsemedlem sitter i två år. Ordförande väljs på ett år i taget.
 

Styrelsemedlemmar 2023

Jonas Jonsson - Svensk Dokumenthantering, styrelseordförande
Jonas Johansson - Nybrogrus AB, ledamot
Erik Wittenberg - Wittenbergs Skötselbolag AB , ledamot
Magnus Krantz - Börjes Logistik & Spedition AB, ledamot
Pär Norén - Swedbank, ledamot
Niklas Gratte - Grattes i Nybro, ledamot
Ulrika Olsson - Nybro Stora Hotellet, ledamot
Christian Alnefjord - Nybro Cementgjuteri, ledamot